Stanovy a další info

Zprávy z činnosti výboru a technického týmu:

(zadáno dne 5.11.2022)

Hlasování PER ROLLAM bylo ukončeno podle plánu k 31.10.2022 a to s poměrně velkým úspěchem. Celkem hlasovalo 75 vlastníků a kromě posledního bodu hlasování (zasklívání balkonů) byly všechny hlasy pro. Vzhledem k tomu, že váha hlasů je určena podle velikosti jednotky vlastníka, hlasovalo v těch ostatních případech přes 80% hlasů pro.

Současně s hlasováním jsme požádali vlastníky o ohlášení počtu lidí v bytě, abychom mohli nechat SBD propočítat náklady na bydlení na jednotlivé byty - to se jedná např. o výtahy, světlo apod. Opět musím poděkovat, protože většina z vás zareagovala a hlášení připojila. U bytů, kde hlášení nemáme, budeme vycházet ze zkušeností členů výboru a skutečností minulých let.

(zadáno dne 5.10.2022)

Vážení,

stejně jako v předchozích dvou letech i letos s ohledem a nejasný vývoj koronarviru se výbor rozhodl uspořádat "shromáždění" vlastníků pomocí osvědčené metody PER ROLLAM. Dostanete do vašich mailových adres případně osobně nebo poštou podklady a mezi nimi hlasovací list. Tento list prosíme vyplnit (zaškrtnout čtverečky), podepsat a dodat zpět stejnou cestou jakou jste ho dostali.

Součástí letošní bude i poslední A5 příloha k vyplnění (důležitá pro vyúčtování záloh). Tak prosíme vyplnit a předat spolu s hlasovacím lístkem.

Pokud nedostanete podklady vyžádejte si je u výboru (spolu s info, jak předat a výbor zajistí obratem).

Priloha-3-hlasovaci-listek-2022

Priloha-4-podklad-pro-zuctovani-2022mail

(zadáno dne 11.9.2022)

Tak přátelské posezení proběhlo tak jak jsme naplánovali. Počasí nám přálo trošičku jednu chvilku zamrholilo ale málo. Škoda, že jste nepřišli všichni. Zváni jste byli a my jsme na to byli připraveni :D. Ale i tak byla účast celkem slušná, sešlo se podle mého sledování cca 40 lidí.

Ta nepřijemnější věc - plyn - prošla bez potíží. Potrubí venku bylo upraveno podle potřeb Pražské plynárenské a u nás v domě to nezanechalo následky.

(zadáno dne 26.8.2022)

Přátelské posezení na zahradě školky Akcent proběhne 10.9.2022 přibližně od 14.00 do "uvidíme".

Bude připraveno občerstvení (klobásky grilované, čepované pivo a limo pro děti), nějaká hudba no doufejme, že to bude podobně úspěšné jako to před několika lety.

Jedna trošku nepřijemnější věc:

5.9 - 7.9. 2022 bude náš dům odpojen od plynové sítě, za účelem výměny potrubí a HUP. Předpokládáme, že nebude nutná žádná součinnost vlastníků (či nájemníků). Pokud ano, obrátíme se na Vás :D

(zadáno dne 27.6.2022)

Výbor se rozhodl uspořádat (pokud to bude možné) opět přátelské posezení obyvatel domu  na zahradě Akcentu... V "příloze" zde si přečtěte a zareagujte co nejdříve.. (schránka, mail, SMS...)

Vazeni-spoluvlastnici

(zadáno dne 10.6.2022)

Výbor oznamuje, že při pokusu o povinnou výměnu hlavního vodoměru studené vody byly vlastníkem vodoměru zjištěny závady, které brání jeho výměně. Požádali jsme firmu INMES, aby nám úpravu do správného zákonného stavu zajistila.  Stane se během cca jednoho měsíce.

Výbor opakovaně žádá vlastníky bytů i tímto prostředkem o naplňování zákona o oznamovaní pronájmu bytu (sdělujte prosím výboru jména, případná trvalá bydliště a kontakt) ostatním spoluvlastníkům prostřednictvím našeho výboru.

Mezi 16.6. a 16.6.2022 budem mimo provoz velký výtah po dobu cca 2 dny - bude provedena oprava kabinových dveří.

(zadáno dne 21.1.2022)

Dobrý den, tak jsme dostali od Firmy INMES 3. termín na povinnou výměnu vodoměrů pro uživatele bytů, kteří nebyli v průběhu prvních dvou termínů zastiženi.

Výměna vodoměrů v bytech dle zákona proěhla v pořádku.

Žádáme Vás naléhavě, abyste zajistli v uvedeném termínu přístup. Vlastní výměna trvá cca 15 minut. Je tam i tel. spojení na montéry a je tedy možné se s nimi domluvit.

Příloha zde: 

Treti-termin-bitovska-1226-7a

(zadáno dne 21.12.2021)

Na nástěnku a do výtahů jsme dali informaci o ze zákona povinné výměně vodoměrů, kterou pro nás zajistí osvědčená firma INMES ve dnech a hodinách, uvedených zde pod článkem v příloze. Pokud byt pronajímáte, prosíme, abyste se domluvili se svými nájemníky tak, aby byla zajištěna přítomnost někoho v bytě v uvedených hodinách.

Bitovska-1226-7

(zadáno dne 18.12.2021)

Vážení, výbor rozeslal poštou případně e-mailem nebo do schránek (COVID nám nedovoluje příliš těsný osobní kontakt) předpis úhrad pro rok 2022 a žádáme Vás, abyste upravili částky ve svém systému tak aby od lednové splátky proběhla platba podle tohoto předpisu. Pokud používáte SIPO, zajistí změnu za Vás SBD Rozvoj.

Současně Vás informujeme, že jsme Vám stejným způsobem předali formulář k vyplnění a předání stejným způsobem zpět. Je potřebný ke správnému vyúčtování záloh roku 2021.

(zadáno dne 9.12.2021)

Výbor SVJ oznamuje, že se snad konečně zadařilo doopravit všechny nezaviněné poruchy zejména velkého výtahu a nás budou oba (i malý) vozit k naší plné spokojenosti.

(zadáno dne 6.11.2021)

výbor SVJ oznamuje všem vlastníkům, že ve dnech 15.10. - 31.10. 2021 proběhlo Shromáždění vlastníků SVJ Michle čp. 1226 formou PER ROLLAM. Vlasníkům byly dodány listinnou nebo e-mailovou formou případně do domovních poštovních schránek s kompletnimi informacemi o hospodaření a dalšími informacemi, které bylo možno schválit zaškrtnutím patřičného políčka.

Hlasovalo celkem 82 vlastníků 16 nehlasovalo a hlasy těchto 16 nehlasujících byle podle zákona označeny jako hlasy proti.

Přesto ve 4 zásadních bodech hlasovalo oněch 82 vlastníků souhlasně, tedy celkem 88,25% a v 5. bodě se jeden zdržel hlasování. tedy bylo "jen" 86,83% pro.

Výbor děkuje všem spoluvlastníkům za spolupráci a bude se snažit pracovat tak, aby náš společný dům byl opravdu k bydlení a ne jen k přespávání.

Výbor SVJ

(zadáno dne 8.10.2021)

Výbor SVJ oznamuje, že v tomto týdnu byly rozeslány případně předány vlastníkům dokumenty, potřebné k PER ROLLAM hlasování. Žádáme Vás, abyste brzy podle došlého mailu zareagovali a poslali hlasovací lístek.

(zadáno dne 25.9.2021)

Vážení v první polovině října t.r. vám budou doručeny dokumenty potřebné k hlasování PER ROLLAM (místo Shromáždění). Volba tohoto způsobu "svolání" shromáždění je vysvětlena v průvodním psaní.

Pokud nedostanete tento dokument, obraťte se na výbor SVJ z Vaší e-mailové adresy a výbor Vám v co nejkratší době dokument zašle. Z celého dokumentu stačí si vytisknout strránku "hlasovací lístek", tu vyplnit, podepsat a vhodit buď do schránky č.100 nebo naskenovanou poslat e-mailem adresa společenství je svjmichle1226@seznam.cz.

(zadáno dne 20.9.2021)

Revitalizace malého výtahu byla dokončena a společnost VMC zajišťuje pravidelný servis obou výtahů. Znovu připomínáme, že pokud potřebujete velký (nákladní) výtah na delší dobu, požádejte v předstihu paní Prokopcovou (byt č. 47 v 6.patře) o klíček, kterým si jej zablokujete pro svoji potřebu a nikdo jiný s ním nemůže manipulovat. 

(zadáno dne 30.7.2021)

Dnes 9.8.2021 zahajuje revitalizace malého výtahu, která potrvá také cca týden až 10 dní. Po dokončení opět zkušební provoz a pak už budeme doufat, že přestanou výpadky a oba výtahy budou jezdit k naší plné spokojenosti.

(zadáno dne 30.7.2021)

Dnešním dnem byla dokončena revitalizace velkého výtahu a byl uveden do zkušebního provozu na 1 týden.. Po dokončení zkušebního provozu bude zahájena revitalizace i malého výtahu.

(zadáno dne 26.7.2021)

Vážení dnením dnem byla zahájena revitalizace velkého výtahu a potrvá cca 10 dní. Po dokončení bude výtah uveden do zkušebního provozu na 1 týden a  potom bude zahájena revitalizace malého výtahu.

Oba výtahy budou zvenku ve všech patrech mít na rámu dveří informaci o pohybu obou výtahů, tedy i o tom, kde se ten který výtah právě nachází.

Další podrobnosti zde budou vyvěšeny (a i na nástěnce a ve výtazích) po dokončení prací.

(zadáno dne 21.5.2021)

Výbor SVJ požádal pomocí PER ROLLAM spoluvlastníky a souhlas s navýšením rozpočtu tak, aby bylo možné revitalizovat v letošním roce oba výtahy. 

Zásluhou tohoto souhlasu se postupně letos v létě tato revitalizace uskuteční.

(zadáno dne 4.5.2021)

Výbor zajišťuje ve spolupráci s SBD ROZVOJ jinou servisní firmu na údržbu výtahů. 

Včera, tj. 3.5.2021 dokonce přestal jezdit velký výtah a výbor podnikl všechny možné a potřebné kroky, aby byl výtah opět v provozu. Dnes bude servis zkoušet další možnosti. 

K revitalizaci by mělo dojít až někdy v létě 2021 a do té doby musíme zajistit, aby byl výtah v provozu.

(zadáno dne 30.4..2021)

Tak oznamujeme, že se povinná revize plynu v našem domě zadařila k naprosté spokojenosti revizního technika.

Nemáme v domě žádné nedostatky a závady a můžeme plyn i nadále používat.

Máme ještě jednu informaci a to z Pražské plynárenské, že se bude v roce 2023 renovovat páteřní síť plynovodu v našem okolí. Konkrétní věci budou projednány při návštěvě hlavního projektanta v našem domě, kam bude udělaná nová odbočka s hlavním uzávěrem plynu (HUP).

Výbor SVJ

(zadáno dne 22.2..2021)

Vážení - malé oznámení: termín revize plynu byl revizním technikem posunut na druhou polovinu března (COVID-19)

Přesné datum bude včas vyvěšeno

(zadáno dne 6.11..2020)

Vážení spoluvlastníci, ve dnech 16.10.2020 až 30.10.2020 proběhlo hlasování per rollam, protože jak bylo napsáno v listinách, které jste dostali do schránek (poštovních nebo mailových) bylo vládou omezeno shromažďování.

Naše hlasování proběhlo dobře a všechny navržené body byly schváleny v průměru 77% hlasů. Hlasovalo celkem 73 vlastníků a bohužel podle zákona musí být nehlasující označeni jako "hlasující proti". 

Ale přesto hlasování dopadlo dobře a pokud byste někdo měl zájem, můžete se domluvit s některým ze členů výboru a bude Vám předloženo k nahlédnutí v kanceláři výboru..

  

(zadáno dne 25.10.2020)

Musím vám oznámit, že se někdo pokusil "vytunelovat" naše SVJ (a nejsme jediní). V příloze se dozvíte více. Výbor podal trestní oznámení na "neznámého" pachatele a zatím je z našeho pohledu vše v pořádku. Nemusíme se ničeho obávat, jen výbor chce, abyste o této události věděli.

 Usneseni

Výbor SVJ

(zadáno dne 23.9.2020)

Je mou povinností vás všechny informovat o mnoha věcech:

Jednak skončila sice prozatím, ale nechceme riskovat, tak pro tento rok, možnost uspořádat tradiční Shromáždění vlastníků. Budeme muset zajistit schválení jednotlivých bodu formou PER ROLLAM. Podrobnosti a další informace dostanete poštou, e-mailem, nebo se domluvíme pomocí mobilních telefonů.

V tomto směru ná pomáhá SBD Rozvoj a dá nám radu jak to provést..

(zadáno dne 15.5.2020)

Koronavirus a štěnice jsou v současné době naším největším nepřítelem. Bojujeme proti obojímu a to zejména dodržováním hygieny (zejména v domě) a v případě koronaviru a svépomocí při šití roušek.

Prosíme o totéž z vaší strany!

Výbor SVJ

(zadáno dne 15.3.2020)

Vážení spoluvlastníci a ostatní,

Výbor SVJ oznamuje, že s ohledem na výskyt Koronaviru a vládním opatřením k tomu, se rozhodl zvýšit úklidovou činnost o desinfekci zejména suterénních prostor a obou výtahů. Do výtahů prosíme, vstupujte s rouškami na obličejích - chráníte nejen své zdraví.

(zadáno dne 26.10.2019)

Dne 23.10.2019 proběhlo Shromáždění vlastníků jednotek Michle 1226. Shromáždění se zúčastnilo cca 77% vlastníků, ať již přímo nebo prostřednictvím svých zplnomocněnců. Na shromáždění podle pozvánky dostali vlastníci od výboru SVJ všechny potřebné informace. V diskuzi byly zodpovězeny otázky a volbou byla znovuzvolena členkou výboru paní Jana Prokopcová. 

Shromáždění se konalo v přátelské atmosféře vzájemné důvěry. Během příštího měsíce předá výbor potřebné podklady Městskému rejstříkovému soudu.

Společenství bylo informováno, že došlo ve výboru SVJ ke změně v obsazení funkce místopředsedy (původně paní Jiřina Štěpánová). Tento post od 14.10.2019 zastává pan Stanislav Radič. Přejme mu, ať se mu v této funkci daří.

(zadáno dne 4.9.2019)

Včera 3.9.2019 proběhla 1. fáze likvidace štěnic v ohlášených bytech, druhá vlna této likvidace bude probíhat podle dohody deratizační firmy s domácnostmi.

Další část likvidace (preventivní ve všech ostatních bytech) bude probíhat podle plánu a budete informování osobně případně do schránek. Zde očekáváme plnou spolupráci i nájemníků (i jich se to velmi týká). Jen poznámka pracovníci deratizační firmy budou kontrolovat i v těchto bytech případnou přítomnost hmyzu.

(zadáno dne 25.8.2019)

Důležitá zpráva:

V domě se vyskytly začátkem července štěnice. V napadeném bytě se ihned zajistila plná dezinsekce a v okolních bytech zabezpečovácí postřiky.

Bohužel v polovině srpna došlo k novému výskytu v jiném bytě a tak se výbor rozhodl zajistit informaci, zda není výskyt i v dalších bytech formou dotazníku, ve kterém se současně dotázal VLASTNÍKŮ, zda souhlasí s celoplošnou desinsekcí celého domu s tím, že bude hrazena z fondu oprav. Takovou věc nemůže rozhodnout výbor a proto tato akce.

Během dotazníkové akce, která proběhla do 26.8.2019, výbor vytypoval firmu, která dezinsekci provede.

Přítomnnost štěnic v dotazníku uvedlo několik domácností a v nich bude provedena plná desinsekce v úterý (v mimořádném případě ve středu) 3. nebo 4.9.2019 a bude zopakována dle návrhu firmy. Ostatní byty budou preventivně ošetřeny po cca 12 dnech.

16.9., 17.9. a 18.9.

v odpoledních hodinách

(zadáno dne 19.6.2019)

13.5.2019 se sešel výbor SVJ na svém zasedání a probral jednak hospodaření domu (včetně neplatičů a dohodl se na řešení) a jednak úkoly, které průběžně při správě domu vznikají.

Konstatoval, že úkoly jsou plněny, zajišťují se pravidelné revize podle plánu a všechny zatím provedené konstatují, že je dům v pořádku.

Byla provedena pravidelná kontrola stavu střechy domu a její pravidelná údržba.

Výbor znovu apeluje na vlastníky bytů, aby ohlašovali včas změnu případných nájemníků a jejich počet, aby bylo možní správně nastavit zálohování plateb.

(zadáno dne 12.4.2019)

Oznámení:

Při revizi plynu jsme dostali návrh, abychom vyměnili HUP v domě, protože stávající (přes 50 let starý, již ne zcela vyhovuje. Výbor SVJ zajistil výměnu u Pražské plynárenské. Termín bude jako obvykle vyvěšen zde, na nástěnce i v obou výtazích.

Konečně dnes proběhlo slibované setkání se zástupci MČ P4 se zaměřením na hluk v okolí našeho domu, způsoběná magistrálou s výsledkem, že MS Praha bude dán návrh na mimosoudní dohodu a vyrovnání. (Soudní tahanice trvají již od roku 2006). Navrhujeme, aby Magistrát zaplatil zpětně SVJ do fondu oprav hodnotu výměny oken za plastová. Výsledek zde oznámíme.

Současně také proběhlo jednání o vyhodnocení "modrých zón" s panem místostarostou Mgr. Tiborem Vansou (piráti). Naše SVJ mu předalo dopis s obrázkem, jak bychom si představovali my úpravu, k přečtení zde a budeme očekávat reakci:

Modre-zony-diskuze-s-mistost_3

(zadáno dne 10.2.2019)

Výbor oznamuje, že byla ukončena smlouva se společností Schindler o údržbě a revizích obou našich výtahů z důvodů nespolehlivosti a neseriózního jednání společnosti Schindler.

Současně jsme po poradě s SBD Rozvoj uzavřeli smlouvu se společností Výtahy Pardubice, a.s. od 1.2.2019, které jsme předložili celou řadu námětů na vylepšení provozu výtahů.

Znovu připomínáme, že v pracovní dny od 8.30 do cca 10.00 jsou v místnosti č. 5 v suterénu (u velkého výtahu) zástupci tech.týmu, které je možné požádat o pomoc a řešení i problémů v bytech.

(zadáno dne 15.11.2018)

Dne 24.10.2018 proběhlo shromáždění vlastníků ze SVJ Michle čp. 1226.Zápis z tohoto shromáždění je zde:

 Zapis-ze-shromazdeni-svj-michle-1226-2018

tento zápis je ve formě PDF a k jeho otevření je třeba program ADOBE READER 10 a vyšší.

(zadáno dne 6.10.2018)

Prohlášení k GDPR

 Prohlaseni_3

(zadáno dne 10.3.2018)

Žádáme důrazně všechny vlastníky a jejich případné nájemníky, aby si nedělali z veřejných prostor dlouhodobé skladiště. Samozřejmě není problém odložit něco například do sklepních prostor do doby než MČ přistaví velkoobjemový kontejner. Ale ne na dýl. Pokud bude třeba zcela vyjímečně ponechat některou věc déle, označte ji svojí jmenovkou a číslem bytu a připište termín, do kdy bude tato věc odstraněna!

S politováním oznamujeme posunutí termínu dokončení revitalizace suterénu na 20.3.2018, z důvodu chřipkové epidemie, ktará zasáhla i stavební firmu SOMI, s.r.o, která v našem domě tuto akci provádí.

zadáno dne 10.2.2018)

Tak první část přestavby suterénu je dokončena a kolem 12.3.2018 bude opět na pár dní suterén a přístup ke sklepům uzavřen a poté se budeme moci potěšit novou dlažbou.

(zadáno dne 30.1.2018)

Na schůzi výboru SVJ (22.1.2018) byla projednána rezignace člena výboru paní Renaty Hájkové. Rezignaci podala paní Hájková písemně s vědomím, že její členství skončí (podle zákona a stanov) po 2 měsících, tedy 22.3.2018.

Současně chceme informovat o schúzce předsedy výboru se starostou MČ Prahy 4, kde se dohodla jedna významná změna dopravní v okolí našeho domu a to uzavření obslužného chodníku vedoucího od transformátoru až k parkovišti před naším domem pomocí betonové zarážky a změnou doprasvní dispozice. Jsou přislíbeny i nové lavičky do Batelovské áleje.

(zadáno dne 15.1.2018)

Na základě usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 25.10.2017 byla ve výběrovém řízení vybrána firma SOBI s.r.o na revitalizaci suterénu. Bude se dávat nová dlažba (50 let sloužila stará) a nové dveře ke sklepům (klíče zůstanou původní).

Stavba započne 5.2.2018 vybouráním staré dlažby a srovnáním povrchu betonovým potahem. 8.2.2018 bude tato činnost dokončena a betonový potah bude cca 1 měsíc zrát a kolem 12.3.2018 započne druhá fáze - položení nové dlažby. Vybrána byla designově stejná dlažba, jako je ve vestibulu. A následovat bude výměna dveří ke sklepům. Malou novinkou budou jednak koule zvenku a zevnitř kliky, aby bylo zajištěno uzavření dveří a každé dveře budou opatřeny "Branem".

(zadáno dne 15.11.2017)

13.11.2017 zasedal výbor a schválil provedení revize vstupních dveří (hotovo). Současně byl informován předsedou o nabídce fy Šindelář na vylepšení chodu výtahů a jejich dlouhodobý servis místo fy Schindler. Po cenovém návrhu a vyhodnocení referencí se výbor rozhodne, zda změní.

V nejbližších dnech budete dostávat rozpisy "nájmu" na rok 2018. Vzhledem k dobrému hospodaření a nižším spotřebám i příznivým cenám došlo k mírnému snížení.

V nejbližších dnech se bude opravovat poškozená střecha nahoře (vichřicí)a stříška nad vestibulem (Fa DKS, která opravovala vestibul.)

Takhle vítr poškodil střechu nahoře:

20171106_124917

(zadáno dne 7.11.2017)

Dne 25.10.2017 proběhlo Shromážděné vlastníků jednotek v domě Bítovská 1226/7. Shromáždění se zúčastnilo téměř 70% vlastníků ať už osobně nebo v zastoupení pomocí plných mocí. 2 základní dokumenty přikládáme a další probírané je možné nahlédnout v kanceláři výboru po dohodě s místopředsedkyní paní Štěpánovou.

 Zapis-ze-shromazdeni-25-10-2017 

 Zprava-o-cinnosti-vyboru-2017

(zadáno dne 20.9.2017)

Důležitá informace:

Po nedávné hrozivé události v Londýně - požár výškové budovy, při kterém uhořeli lidé, se výbor SVJ rozhodl učinit opatření, které pomůže chránit náš dům před podobným nebezpečím požáru, nebo úniku plynu.

Do všech pater jsme nechali zabudovat kouřová čidla a do suterénu i čidlo, hlídající únik plynu.

(zadáno dne 25.5.2016)

Stanovy-svj-michle-2016_2

Domovni-rad-upraveny-kveten-2016 

Org-rad-vyboru-svj-michle-1226

Smlouva_o_sprave_-_9_2016_-_332_-_bitovska__2

V hnědém pruhu pod fotem našeho domu můžete kliknout na Komentáře....

.....a napsat nám Váš názor.....