Vložte Váš námět, komentář nebo názor ............ (nevhodné nebude zveřejněno):

z IP 2a00:1028:8b40:*** | 8.10.2014 22:13
1. Myslím, že by stálo za zvážení, zda by nebylo vhodné instalovat v bytech regulátory tlaku vody tak, aby na výtocích byl tlak max 3 at. Zdá se mi, že příliš velký tlak vody na výtocích v nižších patrech domu má za následek zbytečně velkou spotřebu, kterou nakonec platí všichni vlastníci bytů.

2. Navrhuji komunikaci s vlastníky bytů směřovat primárně na mail. Je to rychlé a levné. Myslím, že 90% vlastníků má internet.
z IP 193.165.116.*** | 8.10.2014 22:37
Pane inženýre, za zvážení to určitě stojí - možná by se mohlo zrealizovat při výměně měřidel. Měřidla se musí měnit každých 5 let, tedy tato akce by připadla v úvahu za cca 2 roky. Zjistíme ceny a porovnáme případnou úsporu a uvidíme. Díky za nápad.
K bodu 2. vidím trochu problém, že neznáme adresy všech 90% vlastníků zatímco webové stránky jsou veřejné. I ro se však bude měnit, protože budeme požadovat ode všech vlastníků jak telefonické, tak mailové i fyzické adresy (to u těch, kteří byt pronajímají)
Hezký večer
z IP 2a00:1028:8b40:*** | 2.10.2015 14:11
Vážení,
přečetl jsem si vyjádření zaměstnance vodáren k otázce úspor vody v důsledku instalace regulátorů tlaku vody na vstupu do bytu. Je-li z tohoto vyjádření něco zřejmé, pak je to nepochybně fakt, že dodavatel vody nemá zájem na snižování spotřeby vody, respektive snižování svých příjmů.
Je pravdou, že tlak vody ovlivňuje spotřebu vody pouze při sprchování a mytí pod tekoucí vodou, a to zejména v případech, kdy jsou na výtocích instalovány pákové baterie. Stačí vzít nádobu se známým objemem a změřit za jak dlouho ji naplníte. Snadno pak spočítáte, kolik vody zbytečně proteče do kanalizace během vašeho mytí nebo sprchování a kolik za rok ušetříte při snížení průtoku třeba na jednu polovinu. Zvlášť nepřípadná je argumentace vodárenského zaměstnance se snížením tlaku v horních patrech domu. Je známo, že výškové stavby jsou vybaveny tzv. hydroforovými stanicemi, které zvyšují tlak v potrubí tak, aby ve vrchních patrech byl dostatečný. Vodovodní stoupačky pak navíc bývají rozděleny alespoň na dvě části. Tj. na část napájející dolní polovinu domu a část pro horní polovinu domu. Tím je zajištěno, že tlak ve stoupacím potrubí ani v jedné větvi nepřesáhne přípustnou max. hodnotu a nedojde k roztržení potrubí nebo poškození připojených zařizovacích předmětů. V daném případě je otázkou, jestli má dům samostatnou hydroforovou stanici, jak jsou navrženy vodovodní rozvody a zda někdo kontroluje seřízení tlaků na výstupu HS. Osobně jsem přesvědčen, že projektanti v minulosti rozložení tlaku ve stoupačkách neřešili, protože v době výstavby domu neexistovaly pákové baterie. U klasické baterie se množství vody na výtoku jemně nastavilo šroubovacími kohoutky. U dnešních pákových baterií je nastavena teplota výstupní vody a množství se neřeší, protože se baterie otevře nebo zavře jedním pohybem ruky.  Kdo by se zdržoval nastavováním velikosti průtoku vody. Obdobně tehdy projektanti určitě neřešili problematiku vlivu tlakových rázů na vodovodní rozvody v domě, generovaných rychlouzávěry praček, myček a pákovými bateriemi. Energie těchto rázů je determinována hodnotou tlaku v potrubí a přímo souvisí s počtem havarijních stavů u dané vodovodní soustavy.

Závěrem konstatuji, že si regulaci tlaku vody vstupující do mého bytu rozhodně instaluji, a to jednak s cílem snížit spotřebu vody a zároveň s cílem ochránit vnitřní instalace před zbytečnými haváriemi způsobenými tlakovými rázy šířícími se vodovodními rozvody. Totéž doporučuji i ostatním spoluvlastníkům.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Pravda
z IP 193.165.116.*** | 4.10.2015 09:35
Připravujeme odpověď
z IP 193.165.116.*** | 4.10.2015 17:25
Vážený pane Pravdo,

jak správně píšete, byl náš dům projektován a postaven v době, kdy nikdo o pákové baterii, kterou je dnes vybavena drtivá většina bytů neslyšel. Ovšem možnost regulace proudu vody je konstrukční vlastností každé pákové baterie a je na uvážení každého uživatele, zda si pustí vodu na plno, či na poloviční průtok.
Pokud Vám bude více vyhovovat regulátor tlaku vody za Vaším bytovým vodoměrem, výbor SVJ Vám nemůže a ani nechce bránit v jeho instalaci. Otázkou je, zda by jednodušší a levnější variantou nebylo přivření uzávěru teplé a studené vody za vodoměrem.
Co se týká tlakových rázů, vznikajících používáním baterií či dalších připojených spotřebičů, jsou rozvody k tomuto účelu zkonstruovány byly dokonce vyměněny za moderní, plastové a proto, alespoň v našem domě, k žádným haváriím na vodovodní soustavě dlouhodobě nedochází.
Výbor SVJ děkuje za náměty a připomínky Vám i všem ostatním majitelů bytů i jejich nájemníků
z IP 2a00:1028:8b40:*** | 8.10.2015 12:23
Přeji pěkný den,
děkuji za reakci na můj příspěvek, ale popravdě řečeno jsem vlastně žádnou reakci ani neočekával, protože jsem příspěvek chápal spíše jako informaci. Pouze bych chtěl upozornit na to, že armatury za vodoměry nejsou regulační, ale uzavírací. Jejich funkce spočívá v těsném uzavření. Průtoková charakteristika je tzv. schodová tj. uzavřeno nebo otevřeno. Při pokusu o regulaci průtoku touto armaturou dochází vlivem tzv. kavitace k jejímu poškození tak, že přestane těsnit. Proto se regulace průtoku uzavíracími armaturami zásadně nedoporučuje.
Domnívám se, že důvodem, že se vliv rázů ve vodovodních rozvodech daného domu neprojevuje, může být spíše fakt, že na výstupu hydroforové stanice budou instalovány tlakové zásobníky s membránou nebo vzduchovým polštářem, které zmíněné rázy eliminují. Osobně jsem viděl roztržené nové plastové potrubí a dokonce tzv. ustřelený závit tlakové hadičky pro připojení umyvadlové baterie, a to vše vlivem rázů v potrubí.
Závěrem malá rada pro naše spoluvlastníky bytů. Pokud podělíte vaši roční spotřebu vody (SV+TUV) 365 a následně i počtem členů domácnosti a vyjde vám číslo kolem 90 litrů na osobu a den, pak žádnou regulaci průtoku vody do bytu nemusíte řešit. Pokud vám však vyjde spotřeba na osobu a den třeba 200 litrů, pak je s tím rozhodně třeba něco dělat.
z IP 2a00:1028:8b40:*** | 8.12.2015 13:48
Přeji pěkný den,
V návaznosti na diskusi, která proběhla na Shromáždění vlastníků SVJ Michle 1226 dne  21.10.2015 ve věci správné výše teploty v bytech sděluji, že příslušné hodnoty stanoví vyhláška  ze dne 17. července 2007 č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. V její příloze č. 1 je mimo jiné uvedeno:
Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu
v otopném období ve vytápěných místnostech
Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí Výpočtová vnitřní teplota v otopném období θi1)
°C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi2)
%
1 Obytné budovy
1.1 Trvale užívané
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) 20 50
Kuchyně 20 50
Koupelny 24 φi3)
Klozety 20 50
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 50
Vytápěná schodiště 10 50

Při dodržení těchto hodnot při současném instalování měřící a regulační techniky by měla být splněna podmínka hospodárného nakládání s tepelnou energií, aniž by bylo jakkoli ohroženo zdraví uživatelů bytů. Současně by tímto měly být i optimalizovány příslušné náklady na vytápění.  Smyslem opatření uvedených ve vyhlášce je dosažení stavu, kdy ti co byty nepřetápějí, zaplatí méně za teplo než ti co je přetápějí. Takto nastavený systém dodávky tepla se zdá být podstatně spravedlivější než systém, kdy je celková spotřeba tepla rozpočítávána podle plochy bytů, a to bez ohledu na chování jednotlivých konečných spotřebitelů.
z IP 193.165.116.*** | 25.1.2016 08:40
Pane inženýre, děkujeme za příspěvek - je naprosto perfektně vyčerpávající a plně se s n ím ztotožňuji. Omlouváme se za pozdní zveřejnění. Poskytovatel webu měl poněkud problémy se zabezpečeným zveřejňováním komentářů. Nyní se to zdá být v pořádku
z IP 2a00:1028:8b40:*** | 25.1.2016 20:56
Hi nějak se nám špatně zobrazují fyzikální jednotky. Ta 50 má patrně znamenat stupně celsia. Je zřejmé, že je problém i se zobrazením tabulky. Naštěstí si údaje může každý najít v citovaných vyhláškách.:)